Sportovní časopis s tradicí od roku 1953, kdy úspěšně navázal na svého předchůdce týdeník Ruch. Od roku 2007 byl jeho obsah rozšířen o samostatnou přílohu Champions LIFE, zaměřenou na společenský život největších hvězd a osobností světového sportu a současné lifestylové trendy.

První emise zpravodajských kartiček vyšla v roce 1998. Obsahově jsou zaměřené na základní informace o největších hvězdách a legendách světového sportu. Využívají aktuální obrazové zpravodajství agentury Reuters a bohatý archivu časopisu STADION.

Poprvé vyšly u příležitosti fotbalového ME v roce 2012 v originálním kabátu. Kartičky standardního rozměru, zasazené do archu formátu A4, se věnují nejpopulárnějším událostem světového sportu. Doplňovat je bude atraktivní velkoformátový plakát některé z hlavních osobností sledované akce.